Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

eagleeyetarot

Andlig och medialutveckling

Sökning med pekare/slagruta

Med mina pekare söker jag efter jordlinjer eller skydds andar. När jag söker efter jordlinjer, så går jag över ett område med pekarna riktade rakt fram. När jag korsar en jordlinje så vrider sig pekarna åt var sin sida. När jag precis har passerat linjen så vrider dom sig tillbaka till utgångs läget igen och pekar framåt igen tills jag stöter på en ny jordlinje efter 4 meter. Om jag skulle stöta på en vattenåder så korsar pekarna varandra och drar sig neråt mot marken. Efter att jag har passerat vattenådern så går dom tillbaka till sitt ursprungläge igen. 

När jag söker efter skydd sandar. Så mäter jag ut ett område som är fritt från jordlinjer. Sen får personen jag söker mot ställa sig exakt i mitten. Sen börjar jag utanför området och jag går rakt emot personen. Jag går även vid sidan och bakom personen. För skydds andar kan befinna sig var som helst intill en person. Man kan ha flera andar och ibland så har man ingen det beror på i vilket mentalt tillstånd man befinner sig i ögonblicket då jag söker efter andarna.

När jag söker efter andar så får jag fram deras längd och ibland även deras omkrets.

Innan jag börjar söka. Så kollar jag noga upp så att det inte finns några jordlinjer som kan störa min sökning. Bästa platsen är utomhus med gott om plats för att utföra en sökning. För det kräver en hel del utrymme. När jag stöter på en skydds ande så höjer jag sakta mina pekare tills mina pekare går ihop igen. Då kan man utläsa hur hög anden är. Sen är det den som jag söker mot som kan avgöra vem det kan vara. Baserat på höjden av utslaget.

Dom bästa pekarna är dom som man tillverkar själv. Man kan använda vilken sorts metall som helst. Bäst resultat får man om man kan få tag i 3mm koppartråd. Man kan även ta en klädgalge av stål och klippa till och böja. Man kan även köpa färdiga pekare som fungerar bra. Men dom kan vara ganska dyra att köpa

Men ett par pekare är mycket personliga och bör inte användas av någon annan än dig själv. När dom inte används så bör dom förvaras i en mörkträ låda eller invirade i ett mörkt tygstycke.  

För en sån här sökning tar jag 300 kr plus 18kr/mil i reseersättning.