Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

eagleeyetarot

Andlig och medialutveckling

Spå eller söka med kristallpendel

När jag spår med kristallpendel, då får jag följande svar ja, nej, kanske, vet inte eller vill inte svara. Man kan bara ställa enklare frågor till en kristallpendel. Man kan även söka efter försvunna saker om man har en ritning över en lägenhet eller ett hus. Man kan även söka efter personer som har gått vilse eller är försvunna. Men då behöver man en aktuellkarta över området som personen är försvunnen inom och ett fotografi på personen.

När jag spår eller söker åt en person som finns framför mig. Så låter jag pendeln ligga ovanpå en personlig ägodel (t.e.x. en ring eller ett halsband) för att min pendel ska få ta till sig personens energier. När jag söker över en karta så låter jag pendeln sakta svepa över hela kartan. När den kommer över det område där det jag söker finns. Så börjar pendeln oftast rotera medsols sakta sedan så ökar den hastigheten. När jag flyttar pendeln så slutar den rotera och börjar svänga fram och tillbaka igen. När min pendel roterar medsols så är svaret JA. När pendeln roterar motsols så är svaret NEJ. När den pendlar från vänster till höger så är svaret VET INTE. När den pendlar från och till mig så är svaret KANSKE. När pendeln bara hänger rakt ner eller vibrerar då är svaret VILL INTE SVARA

Ska jag ha en sittning där jag spår med pendel med någon som bor långt bort. Då bör ni skicka ett foto på er. Detta retuneras när jag är färdig med sittningen.

Jag har även en kristallpendel som jag använder vid healing då söker i en persons aura vid healing. För att söka var en skada eller var värken kommer ifrån.