eagleeyetarot

Andlig och medialutveckling

Trollbords seans

Under en trollbords senas då får man kontakt med någon anhörig till någon av deltagarna.

Det hela går till på följande sätt. Man sitter 4 st max 5 st runt bordet samtidigt. så lägger alla sina händer löst på bordsskivan. sendan så frågar man om man har någon med sig i bordet till någon av deltagarna. 

Bordet svarar då med att lyfta på ett av benen. Det är ett JA ben ett NEJ ben och ett räkneben.Sedan ställer man frågor om vem som är med i bordet från andra sidan. När man vet vem det kan vara så kan man be om budskap från anden. Det är bra att ha någon som för anteckningar. Eftersom när bordet bokstaverar sitt budskap då lyfter den på räknebenet för varje bokstav från A till den bokstav det gäller. Det kan vara jobbigt att hålla reda på alla bokstäver när man räknar hela tiden. 

För att man ska få maximal utdelning av seansen bör man inte vara mer än 4 runt bordet samtidigt. Så för att den som för anteckningar också ska få chans att få budskap. Så kan man byta plats med någon vid bordet. 

Pris för en seans: 250 kr per person plus 18,50kr/mil om jag ska komma till er.